tieuluan_dtmdetnhuom.doc
File Size: 1622 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_hientrangtaichectr.ppt
File Size: 3929 kb
File Type: ppt
Download File

tieuluan_kehoachkiemsoatmtbentre.doc
File Size: 2813 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_mohinhscreenview.doc
File Size: 1783 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_nangcapdothi.docx
File Size: 739 kb
File Type: docx
Download File

tieuluan_nangcapdothi.pptx
File Size: 1385 kb
File Type: pptx
Download File

tieuluan_quanlyctrhanoi.docx
File Size: 260 kb
File Type: docx
Download File

tieuluan_quanlyctrhanoi.pptx
File Size: 728 kb
File Type: pptx
Download File

tieuluan_taichectr.doc
File Size: 283 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_xahoihoactr.docx
File Size: 109 kb
File Type: docx
Download File

tieuluan_xahoihoactr.pptx
File Size: 3803 kb
File Type: pptx
Download File

tieuluan_kiemtoanctrdhdalat.doc
File Size: 144 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_ksonquangnam.doc
File Size: 1503 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_mikemohinhthuylucdongnai.doc
File Size: 948 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_nangcapvacaitaodothi.doc
File Size: 647 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_onhiemnuocvahauqua.pdf
File Size: 1397 kb
File Type: pdf
Download File

tieuluan_phantichkhiacanhmtcuatanhiepphat.doc
File Size: 1270 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_quanlykhoangsan.doc
File Size: 259 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_quyhoachtpsonghong.doc
File Size: 2716 kb
File Type: doc
Download File

tieuluan_quyhoachtpsonghong.ppt
File Size: 1549 kb
File Type: ppt
Download File

tieuluan_suhapphucuathanhoattinh.ppt
File Size: 1612 kb
File Type: ppt
Download File

tieuluan_thuphidalat.docx
File Size: 647 kb
File Type: docx
Download File

tieuluan_tientrinhkiemtoanmoitruong.docx
File Size: 143 kb
File Type: docx
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )