bang_cau_hoi_lua_chon_uu_tien.pdf
File Size: 105 kb
File Type: pdf
Download File

bieu_mau_xay_dung_ke_hoach_hanh_dong_va_muc_tieu.pdf
File Size: 24 kb
File Type: pdf
Download File

cac_hoat_dong_giam_sat.pdf
File Size: 120 kb
File Type: pdf
Download File

cachxacdinhkhiacanhmtcoynghia.pptx
File Size: 193 kb
File Type: pptx
Download File

cong_dong.pdf
File Size: 69 kb
File Type: pdf
Download File

congdong_cong_cu_chi_phi.pdf
File Size: 49 kb
File Type: pdf
Download File

dien_tiep_cac_du_an_dc_lua_chon.pdf
File Size: 62 kb
File Type: pdf
Download File

dien_tiep_cac_hanh_dong_lua_chon_vao_bang.pdf
File Size: 85 kb
File Type: pdf
Download File

giai_phap_kson_nuoc.pdf
File Size: 54 kb
File Type: pdf
Download File

danh_muc_hanh_dong_can_thiet_ctr_do_thi.pdf
File Size: 82 kb
File Type: pdf
Download File

danh_muc_hanh_dong_ct_nguy_hai.pdf
File Size: 39 kb
File Type: pdf
Download File

danh_muc_hanh_dong_ct_y_te.pdf
File Size: 67 kb
File Type: pdf
Download File

danh_muc_hanh_dong_tai_che_ct.pdf
File Size: 46 kb
File Type: pdf
Download File

vd_lfa.pdf
File Size: 144 kb
File Type: pdf
Download File

vd_nhieu_loan.pdf
File Size: 98 kb
File Type: pdf
Download File

vd_smart.pdf
File Size: 103 kb
File Type: pdf
Download File

vd_swot.pdf
File Size: 58 kb
File Type: pdf
Download File

vd_swot_2.pdf
File Size: 41 kb
File Type: pdf
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )