green_chemistry.pptx
File Size: 808 kb
File Type: pptx
Download File

zedro_waste.pptx
File Size: 217 kb
File Type: pptx
Download File

iso_thiet_ke_vi_moi_truong.pptx
File Size: 1496 kb
File Type: pptx
Download File

huongdannangcapdothi.pdf
File Size: 4960 kb
File Type: pdf
Download File

1172009n_cp_xulyviphammoitruong.doc
File Size: 441 kb
File Type: doc
Download File

chiphikiemnghiemnuoc.xls
File Size: 577 kb
File Type: xls
Download File

chuyende_qlchatluongmt.docx
File Size: 1688 kb
File Type: docx
Download File

chuyende_qlchatluongmt.pptx
File Size: 2173 kb
File Type: pptx
Download File

dtmthacmo.pdf
File Size: 321 kb
File Type: pdf
Download File

dtmximang.doc
File Size: 816 kb
File Type: doc
Download File

phuongphapquanlyctr.doc
File Size: 88 kb
File Type: doc
Download File

thongsothanhphanrac.xls
File Size: 16 kb
File Type: xls
Download File

luatmoitruong.doc
File Size: 398 kb
File Type: doc
Download File

luatquanlynuoc.docx
File Size: 31 kb
File Type: docx
Download File

nghidinh_quanlychatthairan.pdf
File Size: 284 kb
File Type: pdf
Download File

thongtu_dangkyquanlychatthainguyhai.doc
File Size: 891 kb
File Type: doc
Download File

thongtu_dtmchienluoc.doc
File Size: 434 kb
File Type: doc
Download File

crystal_ball.pdf
File Size: 615 kb
File Type: pdf
Download File

danhmucchatthainguyhai.docx
File Size: 1153 kb
File Type: docx
Download File

doanarsen.doc
File Size: 4310 kb
File Type: doc
Download File

dothihoatphcm.pdf
File Size: 140 kb
File Type: pdf
Download File

ketquaquantracmtdalat.doc
File Size: 3687 kb
File Type: doc
Download File

thongkekythuatmt1.xls
File Size: 51 kb
File Type: xls
Download File

thongkekythuatmt2.xls
File Size: 20 kb
File Type: xls
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )