kythuatxulynuocngam.pdf
File Size: 327 kb
File Type: pdf
Download File

mhh_gaussian_point-reflection-new_stepwise.xls
File Size: 170 kb
File Type: xls
Download File

mohinhhoaonkktrongdtm.pdf
File Size: 1686 kb
File Type: pdf
Download File

mohinhmike11_tinhtoanthuyluc.pdf
File Size: 520 kb
File Type: pdf
Download File

zedro_waste.pptx
File Size: 217 kb
File Type: pptx
Download File

nghidinh_quanlychatthairan.pdf
File Size: 284 kb
File Type: pdf
Download File

phuongphaptinhtoanlantruyenkhoibui.pdf
File Size: 814 kb
File Type: pdf
Download File

taphuanhethongquanlychatluongnuoc_songngu.pdf
File Size: 512 kb
File Type: pdf
Download File

thongtu_dangkyquanlychatthainguyhai.doc
File Size: 891 kb
File Type: doc
Download File

thongtu_dtmchienluoc.doc
File Size: 434 kb
File Type: doc
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )