chuyende_qlchatluongmt.docx
File Size: 1688 kb
File Type: docx
Download File

chuyende_qlchatluongmt.pptx
File Size: 2173 kb
File Type: pptx
Download File

congcunghiencuumtphattrien.pdf
File Size: 721 kb
File Type: pdf
Download File

danh_sach_tc_ve_nuoc.docx
File Size: 12 kb
File Type: docx
Download File

huongdannangcapdothi.pdf
File Size: 4960 kb
File Type: pdf
Download File

ketquaquantracmtdalat.doc
File Size: 3687 kb
File Type: doc
Download File

phuongphapquanlyctr.doc
File Size: 88 kb
File Type: doc
Download File

1172009n_cp_xulyviphammoitruong.doc
File Size: 441 kb
File Type: doc
Download File

green_chemistry.pptx
File Size: 808 kb
File Type: pptx
Download File

iso_thiet_ke_vi_moi_truong.pptx
File Size: 1496 kb
File Type: pptx
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )