giao_trinh_thuc_tap_vi_sinh_vat.doc
File Size: 118 kb
File Type: doc
Download File

giaotrinh_iso.doc
File Size: 445 kb
File Type: doc
Download File

giaotrinhiso_powerpoint.pdf
File Size: 1515 kb
File Type: pdf
Download File

giaotrinh_kehoachhanhdongkson.pdf
File Size: 465 kb
File Type: pdf
Download File

giaotrinh_phuongphapxacdinhcoliform.docx
File Size: 17 kb
File Type: docx
Download File

giaotrinh_thuchanhphantichdungcu.doc
File Size: 160 kb
File Type: doc
Download File

kythuatxulynuocngam.pdf
File Size: 327 kb
File Type: pdf
Download File

giaotrinharcview.ppt
File Size: 3202 kb
File Type: ppt
Download File

giaotrinhchatthairan.doc
File Size: 604 kb
File Type: doc
Download File

giaotrinhdochocmt_lehuyba.pdf
File Size: 3495 kb
File Type: pdf
Download File

giaotrinhkhucnsinhthai.docx
File Size: 447 kb
File Type: docx
Download File

giaotrinhquanlymtkhucn.pdf
File Size: 3343 kb
File Type: pdf
Download File

giaotrinhphuduonghoa.doc
File Size: 332 kb
File Type: doc
Download File

giaotrinhuocluongtailuongonnuoc.doc
File Size: 147 kb
File Type: doc
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )