fileexcelluanvanarsen_thu.xlsx
File Size: 115 kb
File Type: xlsx
Download File

filegpsluanvanarsen_thu.rar
File Size: 4490 kb
File Type: rar
Download File

phan1_biangoai.doc
File Size: 32 kb
File Type: doc
Download File

phan2_biatrong_inmau.doc
File Size: 388 kb
File Type: doc
Download File

phan3_thutucdauluanvan.doc
File Size: 120 kb
File Type: doc
Download File

phan4_luanvan_inmau22254162.doc
File Size: 1609 kb
File Type: doc
Download File

phan5_cacphulucdau.doc
File Size: 531 kb
File Type: doc
Download File

phan6_phuluc89.doc
File Size: 754 kb
File Type: doc
Download File

phan8_inmaua3.doc
File Size: 312 kb
File Type: doc
Download File

filepowerpointluanvanarsen_thu.ppt
File Size: 3759 kb
File Type: ppt
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )