chuong_1.ppt
File Size: 3470 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_2.ppt
File Size: 1773 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_3_1.ppt
File Size: 1058 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_3.ppt
File Size: 1901 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_4.ppt
File Size: 1043 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_5.ppt
File Size: 1226 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_6.ppt
File Size: 2074 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_7.ppt
File Size: 637 kb
File Type: ppt
Download File

chuong_8.ppt
File Size: 123 kb
File Type: ppt
Download File
Leave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )