CÁC PHẦN MỀM CÀI ĐẶT
arcview_setup.rar
File Size: 45 kb
File Type: rar
Download File

avgarmin.rar
File Size: 1176 kb
File Type: rar
Download File

network_analyst.rar
File Size: 1942 kb
File Type: rar
Download File

series.rar
File Size: 1 kb
File Type: rar
Download File

spatialtools.rar
File Size: 4325 kb
File Type: rar
Download File

imutgui.exe
File Size: 413 kb
File Type: exe
Download File

mapinfow.exe
File Size: 4173 kb
File Type: exe
Download File

mapinfow.mnu
File Size: 39 kb
File Type: mnu
Download File

readme.txt
File Size: 0 kb
File Type: txt
Download File

CƠ SỞ DỮ LIỆU MAPINFO
union_chieucao.apr
File Size: 178 kb
File Type: apr
Download File

du_lieu_da_lat_1.rar
File Size: 2347 kb
File Type: rar
Download File

du_lieu_da_lat_2.rar
File Size: 3388 kb
File Type: rar
Download File

du_lieu_da_lat_bo_sung.rar
File Size: 8 kb
File Type: rar
Download File

bai_lam_on_tap_gis__map.rar
File Size: 3750 kb
File Type: rar
Download File

CÁC GIÁO TRÌNH
(Giáo trình GIS và ứng dụng GIS chia làm nhiều phần để giảm dung lượng, sau khi down về cần coppy cả giáo trình vào 1 file word thống nhất).
giao_trinh_thuc_hanh_arcview.pdf
File Size: 2994 kb
File Type: pdf
Download File

bai_giang_thuc_hanh_arcview.ppt
File Size: 3202 kb
File Type: ppt
Download File

bai_ghi_thuc_hanh_ud_arcview.docx
File Size: 116 kb
File Type: docx
Download File

giao_trinh_gis__map_1.doc
File Size: 1358 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_2.doc
File Size: 2279 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_3.doc
File Size: 3757 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_4.doc
File Size: 784 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_5.doc
File Size: 4635 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_6.doc
File Size: 4301 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_7.doc
File Size: 2704 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_8.doc
File Size: 3277 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_9.doc
File Size: 3342 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_10.doc
File Size: 4547 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_11.doc
File Size: 3370 kb
File Type: doc
Download File

giao_trinh_gis__map_12.doc
File Size: 4084 kb
File Type: doc
Download File

baitap_ontap_gismap.doc
File Size: 87 kb
File Type: doc
Download File

CƠ SỞ DỮ LIỆU ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
avdocs.rar
File Size: 700 kb
File Type: rar
Download File

dem.rar
File Size: 129 kb
File Type: rar
Download File

ext32.rar
File Size: 227 kb
File Type: rar
Download File

info.rar
File Size: 0 kb
File Type: rar
Download File

moilamthem.rar
File Size: 119 kb
File Type: rar
Download File

network.rar
File Size: 19 kb
File Type: rar
Download File

remote_sensing.rar
File Size: 3797 kb
File Type: rar
Download File

du_lieu_ud_gis.rar
File Size: 331 kb
File Type: rar
Download File

bai_thuan_lam.rar
File Size: 84 kb
File Type: rar
Download File

dem_dl.rar
File Size: 84 kb
File Type: rar
Download File

info.rar
File Size: 4 kb
File Type: rar
Download File

nwgrd1.rar
File Size: 84 kb
File Type: rar
Download File

nwgrd1_moitao.rar
File Size: 84 kb
File Type: rar
Download File

tin.rar
File Size: 180 kb
File Type: rar
Download File

tin_docao.rar
File Size: 84 kb
File Type: rar
Download File

bai_giang_thuc_hanh_mapinfo_7.5.doc
File Size: 4648 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_1.doc
File Size: 4166 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_2.doc
File Size: 2618 kb
File Type: doc
Download File

bai_gang_ud_gis_3.doc
File Size: 2516 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_4.doc
File Size: 4917 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_5.doc
File Size: 4627 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_6.doc
File Size: 3422 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_7.doc
File Size: 3802 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_8.doc
File Size: 2096 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_9.doc
File Size: 3477 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_10.doc
File Size: 2908 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_11.doc
File Size: 3094 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_12.doc
File Size: 4396 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis_13.doc
File Size: 4579 kb
File Type: doc
Download File

bai_giang_ud_gis.ppt
File Size: 300 kb
File Type: ppt
Download File

baitap_ud_gis.doc
File Size: 114 kb
File Type: doc
Download File

Phượng Chu
11/21/2013 14:21:30

Xinh nè b ơi, cảm ơn vì các tài liệu bổ ích của bà.

Reply
thơ
4/22/2014 06:40:54

Cảm ơn bạn nhiều nhé, tài liệu rất hay. Rất mong làm quen với bạn,

ReplyLeave a Reply.

  Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa
  700_tu_vung_tieng_anh.doc
  File Size: 68 kb
  File Type: doc
  Download File

  Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
  Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
  Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
  Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " (George Besnard-Shaw )