This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 


chu thị Phượng
09/25/2012 06:37

Lâu lắm lại xem lại những hình ảnh hồi đi học này, thấy nhớ mọi người lớp mình quá à!

ReplyLeave a Reply.

    Yêu thương vô hạn -Muôn vạn niềm vui

    Archives

    June 2013
    May 2013
    March 2013
    February 2013
    January 2013
    November 2012
    October 2012
    May 2011
    April 2011
    March 2011

    Có gì đẹp trên đời hơn thế! Người với người sống để yêu nhau!
    Tâm tĩnh lặng, giữa dòng đời vạn biến,
    Kiếp vô thường... ẩn, hiện, chốn phù vân,
    Nụ cười xinh, tô thắm cảnh hồng trần,
    Tâm tự tại, sáng như vầng nhật nguyệt.
    Nghe chuông phiền não tan mây khói
    Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười
    Hơi thở nương chuông về chánh niệm
    Vườn tâm hoa Tuệ nở muôn nơi

    Nguyện đem lòng thành kính
    Gửi theo đám mây hương
    Phưởng phất khắp mười phương
    Cúng dường ngôi Tam Bảo
    Thề trọn đời giữ đạo
    Theo tự tánh làm lành
    Cùng pháp giới chúng sanh
    Cầu Phật từ gia hộ
    Tâm bồ đề kiên cố
    Xa bể khổ nguồn mê
    Hướng đạo Phật trọn bề
    Chóng quay về bờ giác
    .
    Đệ tử nương Tam Bảo
    Trên con đường học Đạo
    Biết Tam Bảo tự tâm
    Nay nguyện xin chuyên cần
    Làm sáng lòng ngọc bảo
    Bụt là thầy chỉ đạo
    Bậc tỉnh thức vẹn toàn
    Lòng, tướng tốt đoan trang
    Trí và bi viên mãn
    Pháp là con đường sáng
    Dẫn người thoát cõi mê
    Đưa cho con trở về
    Sống cuộc đời tỉnh thức
    Tăng là toàn thể đẹp
    Cùng đi trên đường vui
    Để tu tập giải thoát
    Làm an lạc cuộc đời.

    Nguyện đi theo hơi thở
    Luôn nở nụ cười tươi
    Nguyện luôn nhìn cuộc đời
    Bằng con mắt quán chiếu
    Nguyện xin luôn thấu hiểu
    Nỗi khổ của muôn loài
    Tập từ bi hỷ xả
    Cho đời bớt trần ai
    Nguyện nếp sống lành mạnh
    Cho thân thể kiện khương
    Nguyện âu lo rũ bỏ
    Tâm trí luôn kiên cường
    Nguyện bao dung độ lượng
    Cho nhẹ nhõm trần ai
    Nguyện ơn sâu đền báo
    Mong cứu độ muôn loài
    Bụt, Pháp, Tăng minh chứng
    Gia hộ cho chúng con
    Viên thành mọi nguyện ước
    Mong đại nghiệp vuông tròn.

    Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài
    Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi

    Mười giới Sa Di

         Sát hại mang lại khổ đau
    Bảo tồn sinh mạng cho nhau muôn loài
         Chiếm hữu chẳng tốt cho ai
    Nguyện luôn chia sẻ, chung vai gánh gồng
         Dâm ô hỗn tạp muôn phần
    Giữ mình tinh khiết cho lòng thanh cao
         Khổ đau lời nói thêm vào
    Nguyện đem chánh ngữ lắng bao tâm hồn
         Chất độc phá hủy lòng son
    Nguyện không thọ hưởng chất còn độc trong
         Thảnh thơi nét đẹp tinh thần
    Nguyện không phô vẽ, giữ tâm an bình
         Văn hóa tạp niệm hại mình
    Nguyện không tiêu khiển khiến mình buông lơi
         Xa hoa tiếng xấu để đời
    Nguyện không sang trọng, xa rời hư danh
         Từ bi, vạn vật hữu tình
    Nguyện xin thọ hưởng tự mình ăn chay
         Giữ mình hạnh phúc hàng ngày
    Nguyện không tích lũy tiền đầy bạc dư.