Picture
Lời ngỏ
Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa Tuệ nở muôn nơi
Không chỉ tiếng chuông có thể là Bồ Tát mà bất cứ thứ gì cũng có thể làm ta tỉnh thức và nghỉ xả trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm linh chỉ là một trong những con đường để vui hưởng cuộc sống, hãy thả mình hòa nhập vào dòng trí tuệ ấy. Hãy để những lời kỳ diệu này ngân vang trong sâu thẳm của bạn và hãy lắng nghe âm thanh vang vọng đó.Bạn có thể thử thở nhẹ nhàng và môi nở một nụ cười dù bạn đang ở trong hoàn cảnh éo le nhất. Bằng cách này, sâu trong tâm bạn và sự linh thiêng sẽ xích lại gần nhau, thậm chí chạm vào nhau. Có thể nào yêu thương, có thể nào hòa bình thế giới xa lìa nơi đó?

Mỗi ngày trôi qua, hãy để lòng mình nhẹ nhõm, không bi quan, không lo lắng, vì bạn luôn có đức tin nơi mình. Nếu có phước duyên gìn giữ được sơ tâm, hãy giữ trái tim đẹp đẽ ấy ngàn đời.

 

 

KINH KHAI KỆ

?

Vòi vọi không trên pháp thẩm sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe đặng chuyên trì niệm

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Hoàng thiên Hậu Thổ. Con lạy Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân, Long mạch tôn thần, cập thổ chư vị Thần tài. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Hôm nay ngày: … Tín chủ con là: … (họ tên, năm sinh, nơi ở của những người làm lễ)

 

   (Phần trên đây đọc trước tất cả các bài khấn, còn bài “khấn hàng ngày tại nhà” thì đọc tiếp vào dấu “...” của những bài khấn khác để nối tiếp)

 

 

 

PHẦN I. CÁC BÀI KHẤN CÚNG

?

 

MỤC LỤC

1.     Khấn hàng ngày tại nhà

2.     Khấn lễ chùa

3.     Khấn cúng ngày tuần

4.     Khấn cúng 23 tháng chạp

5.     Khấn cúng ngày 30 tết

6.     Khấn cúng giao thừa

7.     Khấn ngày tết

8.     Khấn cúng hóa vàng

9.     Khấn trong lễ cưới

10. Khấn cúng sao giải hạn

11. Khấn tết Hàn thực 3/3

12. Khấn tết Đoan Ngọ 5/5

13. Khấn ngày xá tội vong nhân

14. Khấn giỗ Cha (Mẹ)

15. Khấn báo hiếu trong chùa

16. Khấn ngày thượng thọ

17. Khấn tết trung thu

18. Khấn tết hạ nguyên

19. Khấn Tổ tại Từ đường

 

20.    Khấn ngày giỗ

21.    Khấn gia tiên tại nhà

22.    Khấn thăm mộ

23.    Khấn sang cát, sửa mộ

24.    Khấn cúng tân gia

25.    Khấn đền, điện, miếu

26.    Khấn cầu tự

27.    Khấn cầu danh

28.    Khấn trong đám tang

29.    Khấn sửa nhà

30.    Khấn cúng động thổ

31.    Khấn bồi hoàn địa mạch

32.    Khấn mở cửa hàng, xưởng

33.    Khấn cầu duyên

34.    Khấn đón trẻ sơ sinh

35.    Khấn cúng mụ

36.    Khấn tại cửa hàng

37.  Khấn giải trừ bệnh tật

 

 

 

 

 

 

1. Khấn hàng ngày tại nhà

    Nam mô đức Phật Di Đà

Nam mô Đức Phật Thích Ca Giáng Trần

    Nam mô Bồ Tát Quan Âm

Nam mô Táo Phủ Thần Quân, Thần Tài

    Tôn Thần Long Mạch các ngài

Đông Trù Tư Mệnh trên đài cao sang

    Thành Hoàng Bản Thổ Thần quan

Lạy Sao chiếu mệnh cùng hàng vong linh

     Nén hương, lễ mọn thưa trình

Kính xin thọ hưởng chút tình dương gian

    Con nay tín chủ chai đàn

Tâm thành thiền định vái van chú nguyền

    Cầu cho gia thất hiện hiền

An khang, mạnh khoẻ, bình yên, thuận hòa

     Chồi non học tập tiến xa

Quế Loan còn lẻ - Nguyệt bà xe duyên

    Tuổi già thì bớt truân chuyên

Cháu con hiếu thảo trọn niềm thương yêu

    Vợ chồng chung thủy sớm chiều

Sự nghiệp thuận lợi, gặp nhiều điều may

    Những gì vạ gió tai bay

Quý nhân che chở nơi này bình yên

    Biết ơn Trời – Phật – Gia tiên

Nguyện luôn hành sự trong miền từ bi

    Chứng minh ước nguyện tâm quy

Nam mô kính vái A Di Phật Đà.

 2. Khấn lễ chùa -Nhất tâm kính lễ:

Nam mô thập phương thường trụ Phật

Nam mô thập phương thường trụ Pháp

Nam mô thập phương thường trụ Tăng

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô cực lạc thế giới A Di Đà Phật

Nam mô Dương Lai hạ sinh Di Lạc Tôn Phật

Nam mô thập phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi

Nam mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền

Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm

Nam mô Đức Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí

Nam mô Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương

Nam mô Đức Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Nam mô Đức Bồ Tát Lịch Đại Tổ Sư

Nam mô Đức Bồ Tát Hộ Pháp Chư Thiện

Nam mô Đức Bồ Tát Già Tam Thánh Chúng

Nam mô Tôn Giả Thượng Thủ Ma Ha Ca Diếp

Nam mô Tôn Giả Đại Trí Trưởng Lão Xá Lợi Phật

Nam mô Tôn Giả Đại Hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên

Nam mô Tôn Giả Luật Sư Ưu Ba Ly

Nam mô Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà

Nam mô Tôn Giả Ni Trưởng Kiều Đàm Di

Nam mô Liệt vị Tổ sư các thời đại từ

Thiên Trúc đến Việt Nam:

     Kim lư vừa bén chiêu đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

     Hiện thành mây báu kiết tường

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

     Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh tâm nguyện, phước liền hiển vinh

     Năm vóc sát đất nghiêng mình

Thọ tâm, thọ mạng, buông linh hình hài

     Mong sao tiếp xúc mọi loài

Trong dòng tâm tưởng huyết hài con đây

     Lạy đầu: kính lạy Phật, Thầy

Dạy con biết sống những ngày đức trong

     Lạy hai: kính lạy Thổ Công

Thần linh cai quản đất ròng quê ta

     Lạy ba: kính lạy ông cha

Cho con tuệ giác, ấy là tổ tiên

     Lạy tư: nhị vị song tiền

Với công dưỡng dục đáp đền chưa cân

     Lạy năm: cung thỉnh âm phần

Vong linh mới nhập âm nhân gia đình

     Lạy sáu: kính bái vong linh

Chết oan chết uổng hồn mình vô thân       

     Lạy bảy: Táo Phủ Thần Quân

Cùng Sao chiếu mệnh giáng trần xét soi

     Lòng thành lễ mọn kính mời

Các ngài thọ hưởng cùng người dương gian

     Đại gia tề tựu an khang

Âm dương đoàn tụ một đoàn tươi vui

     Thức này tặng phẩm đất trời

Muôn loài lao tác bao đời làm nên

     Nguyện trong chánh niệm chẳng quên

Hết lòng ơn báo nghĩa đền không xa…

3. Khấn cúng ngày tuần (mồng 1, rằm)

     Tuân theo quy luật thời gian

Tục lệ vẫn làm từ trước đến nay

     Đầu tháng hay rằm mỗi ngày

Lễ mọn bái Tổ dâng đây Thánh nhà…

 

     4. Khấn cúng 23 tháng chạp

     Hai ba tháng chạp hôm nay

Nén hương, lễ mọn dâng đầy thành tâm

     Một lòng lễ tạ chân nhân

Đông Trù Tư Mệnh, Táo Quân Phủ Thần

     Hôm nay Ngài sắp rời trần

Chúng con cung tiễn, thành tâm kính Ngài

     Người trần phạm tục phạm sai

Cúi xin nhận lỗi, các Ngài bỏ qua…

      

     5. Khấn cúng ngày 30 tết

     Hôm nay nhân dịp cuối năm

Kính mời Tiên Tổ chiều lòng cháu con

     Theo hương về với gia son

Vui cùng tết đến vuông tròn gần xa…

          6. Khấn cúng giao thừa

Con lạy 9 phương trời, 10 phương đất

Con lạy chư Phật 10 phương

Con lạy Đương niên thiên Quan năm …

(Tên âm lịch của năm hiện tại)

Con lạy Đông phương Thanh Đế  

              Bắc phương Hắc Đế

              Nam phương Bạch Đế

              Tây phương Hồng Đế

     Phút thiêng đã tới giao thừa

Vận lòng khang khái đón mưa xuân về

     Tạm dương khai thác lễ nghi

Mong được phù trì bảo hộ đôi phân

     Ban cho con cháu hạ trần

Anh linh, khang thái, muôn phần tốt tươi

     Thiều quang chiếu rọi suốt đời

Đầu năm chí cuối rạng ngời gần xa…

 7. Khấn cúng mồng 1, 2, 3 tết

     Nay theo quy luật lâu dài

Đông qua, xuân lại tái lai về liền

     Lòng con với cháu một miền

Hương đăng ngũ quả dâng lên lòng thành

     Chắp tay thỉnh cáo Tiên linh

Cùng về hiến hưởng chung tình hương hoa…

    8. Khấn cúng hóa vàng (hết tết)

     Hôm nay ngày tốt tháng lành

Đã sang xuân mới trên cành nở hoa

     Tiết xuân đã vợi gần xa

Lá về với đất một nhà bên cây

     Kính trình lễ tạ hôm nay

Vong linh Tiên Tổ về đây vui cùng

     Giờ xin rước tiễn Tổ tông

Lại về âm giới vui cùng gấm hoa…

       9. Khấn trong lễ cưới

     Hôm nay ngày tốt tháng lành

Đẹp duyên đẹp phận đã thành phu thê

     Thiếp chàng hạnh phúc phòng khuê

Trăm năm giữ trọn lời thề thủy chung

     Lòng thành lễ mọn xin dâng

Thiên Tiêu Nguyệt Lão tơ hồng đã se

     Chấp kỳ lễ bạc trai nghi

Chứng tâm sám hối phù trì cho con

     Duyên lành gặp gỡ lòng son

Trăm năm giai lão vẫn còn thương yêu

     Vững bền hai họ sớm chiều

Nghi gia nghi thất có nhiều quý nhân

     Nhiều bè bạn chốn xa gần

Luôn tay giúp đỡ như thân một nhà…

10. Khấn cúng sao giải hạn

(Tết Nguyên tiêu –Rằm tháng giêng)

Con lạy 9 phương trời, 10 phương đất

Con lạy chư phật 10 phương

Con lạy Đương niên thiên Quan năm...

(Tên âm lịch của năm hiện tại)

Nam mô Đức Bồ Tát Thiên Tai Giáng Cát Tường

Nam mô Chủ Tinh Quân, Chủ Hạn Thần

     Năm nay chiếu mệnh gặp sao

Hạn thấu nhập vào động tới gia trung

     Mong sao giải hạn tương phùng

Trung thiên tỉnh chú cúi cùng thành tâm

     Đại Đế Bệ Hạ giáng trần

Tử Vi Bắc Cự dùng tâm chiếu đời

     Lớn nhỏ hoan lạc thảnh thơi

Hạn Thần chiếu tạc nguyện thời Tinh Quân

     Giải trừ bệnh tật thiệt thân

Dứt tà hung, khiến gia nhân gặp lành

     Con nay đệ tử lòng thành

Ơn từ bi với đức danh thần nhà…

      11. Khấn tết Hàn thực 3/3

     Nhân tết Hàn thực hôm nay

Nhớ công cực khổ dạn dày khi xưa

     Tổ tiên nằm cỏ, đứng mưa

Tìm ra ngọn lửa, ấm thừa, lạnh xa…

  12. Khấn tết Đoan Ngọ 5/5

     Ngày tết Đoan Ngọ trừ sâu

Bệnh hung, tà ác cúi đầu quy y

     Xin trừ bệnh tật hiểm nguy

Sâu bọ, thức bẩn xin thì tránh xa…

 

13. Khấn ngày xá tội vong nhân

     Nam mô đức Phật Di Đà

Nam mô Đức Phật Thích ca Giáng Trần

     Nam mô Bồ Tát Quan Âm

Con lạy Táo Phủ Thần Quân Chính Thần

     Tiết Tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Nếu cúng gia tiên (Trong nhà)

 thì đọc tiếp như sau:

     Cúi xin Thổ địa xứ nhà

Ngồi cao, xét rộng, trông xa mở lòng

     Cho vong linh được vào trong

Hưởng chung lễ vật trong vòng tự nhiên

     Cao tằng tổ khảo dưới trên

Cao tằng tổ tỷ đôi bên thuận hòa

     Hiền ty – Hiền khảo (mẹ cha)

Cô dì tỷ muội cùng là em, anh

     Cùng về thọ hưởng cơm canh

Kể cả những vị không thành kiếp ta…

Nếu cúng chúng sinh (Ngoài trời)

 thì đọc tiếp như sau:

     Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà bơ vơ

     Chúng sinh không mả không mồ

Khải Giáo cùng tiếp nam mô Nan Đà

     Gốc cây xó chợ đường xa

Không nơi nương tựa người nhà, lang thang

     Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng che làn heo may

     Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

     Dù rằng chết uổng chết oan

Chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu

     Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chém, chết đánh nhau thiệt mình

     Chết bom đạn, chết đao binh

Chết thú dữ, chết sản sinh giống nòi…

     Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

     Cơm canh, cháo gạo, trầu  cau

Tiền vàng, muối, quả đủ màu đỏ xanh

     Mang theo một chút để dành

Phân chia cùng hưởng, không tranh của người

     Khi nào tận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm nhà…

       14. Khấn giỗ Cha (Mẹ)

     Con quỳ lạy trước vong linh

Hương hồn cha (mẹ) đã đi trình tổ tiên

     Minh tâm kiến hạnh thiên duyên

Bao nhiêu sức chẳng đáp đền ân công

     Đền ơn chăm sóc ẵm bồng

Muôn đời cha mẹ hết lòng nuôi con

     Nhai cơm, cho bú hao mòn

Ơn sâu nghĩa nặng, thương con hết lòng

     Trời cao biển rộng mênh mông

Biển hồ lai láng, sánh đồng Thái Sơn

     Tu hành báo tứ trọng ơn

Độ đời ba cõi sạch trơn an nhàn

     Đại gia tề tựu an khang

Ngày nay húy nhật lập đàn hương hoa

     Chung lòng tôn kính mẹ cha

Chúng con đoàn kết một nhà bình an

     Hương đăng, ngũ quả, chai đàn

Tâm thành thiền định vái van chú nguyền

     Cầu cho phụ mẫu hiện hiền

Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa

     Bảy đời phụ mẫu đã qua

Về trời hưởng phước sáng lòa hào thiên

     Vui chơi thong thả an hiền

Ngày rằm tháng bảy thành Tiên về trời

     Môn sanh tứ chúng thảy vui

Nguyện lòng tín sự trọn nơi phụng hành

     Trước là trả nghĩa sinh thành

Sau là cứu vớt chúng sanh muôn nhà…

15. Khấn báo hiếu trong chùa rằm tháng bảy

Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy

Ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan

Phạm vũ huy hoàng, đốt hương đảnh lễ

Mười phương tam thế Phật pháp Thánh hiền

Theo Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo

Lòng này ơn báo, nhớ nghĩa thân sanh

Con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ

Ba năm nhũ bộ, chín tháng cưu mang

Không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ

Ấm no đầy đủ, cậy có công cha

Chẳng quản yếu già, sinh nhai lam lũ

Ơn sâu chưa dũ, hổ phận kém hèn

Quỳ trước đài sen, chí thành cung kính

Đạo tràng thanh tịnh, Tăng Bảo trang nghiêm

Phật pháp thừa thiên, tham thiền hiện hữu

Thiện duyên đủ kiệu, lân mẫn dũ lòng

Hộ niệm song thân đượm nhuần mưa pháp

Thân tâm yên lạc, phát nguyện tu trì

Ác đạo xa lìa, chứng thành Phật quả

Như Lai đức quả khắp cõi hư không

Gia hộ bi thông. Nam mô Đại hiếu!

      16. Khấn ngày thượng thọ

     Mừng ngày thượng thọ đông vui

Tu nhân mới được thành người hôm nay

     Ơn Tổ tiên đức cao dày

Tâm thành lễ mọn dâng đầy hương hoa…

17. Khấn tết trung thu rằm tháng 8

     Tục xưa đêm đẹp ngắm trăng

Tương lai tươi sáng, ngày rằm thêm vui

     Lòng thành lễ mọn kính mời

Tổ tiên dạo mát cùng thời thưởng hoa…

18. Khấn tết hạ nguyên cơm mới (15/10)

     Cây cao, quả tốt hương bay
Của quí vật mới đến ngày thu nhân
     Ơn Trời Phật với Tôn thần
Sau nhờ tiên Tổ ân công dâng trào
     Đến nay con cháu dồi dào
Nhân mùa gặt hái mâm cao cỗ đầy
     Nếp tẻ đầu mùa nơi đây
Ơn xưa vun xới, cơm này dâng lên
     Xin mời Thần thánh, Tổ tiên
Mong cho thóc lúa mọi miền thêm tăng
     Hoa màu tươi mới, phúc đăng
Đơn sơ lễ mọn nhưng lòng nở hoa…

    19. Khấn Tổ tại Từ đường

     Lòng thành lễ mọn hương đăng

Cúi lạy chư Thần xem đặng xét soi

     Gia ân sở nguyện con mời

Tổ tiên gia chủ về nơi Từ đường

     Thủy đại Tổ khảo tiền hương

Trung Kỳ nhất thế lão nhường phủ quân

     Thủy đại Tổ tỷ nhũ nhân

Tiên đại tổ khảo y thần Tiên cô

     Tổ phúc, Tổ kỳ thân sơ

Hậu duệ sơ sót chưa thờ húy danh

    Hôm nay con cháu họ ngành

Tề gia họ tộc xây thành hiển linh

     Tuy từ nẻo cách u minh

Song le sự tử sự sinh khác nào

     Rượu ba tuần khấn ngôi cao

Tỏ lòng tin sính tiến vào trại nghi

     Lễ tuy bất túc có gì

Gọi là hằng sản ấy thì hằng tâm

     Đồng lai bàn án tọa thân

Đồng nhân hội tụ xa gần tiên linh

     Anh em thúc bá đồng sinh

Cùng trong huyết mạch sinh tình xưa kia

     Tử tôn vắn số sớm lìa

Tổ tiên liệt vị xin về trần gian

     Âm phù dương trợ họa tan

Vững bền nguồn cội, suối ngàn linh thiêng

     Chim bay nhớ tổ, nhớ miền

Trăm khe ngàn suối dồn liền một sông

     Tổ tông công đức vun trồng

Tinh thần vằng vặc tụ dần ngàn thu

     Nhớ câu ẩm thủy nguyên xưa

Ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao

     Thiên đình mở sổ tiêu giao

Ơn ai vun xới cho đào nở hoa

     Cẩm tú sáng rọi sơn hà

Đức ơn Tiên Tổ bao la rọi đầy

     Nhờ ơn Bành tổ cao dày

Nhờ ơn Cô tổ vun cây xanh cành

     Phù cho hoa thắm lá xanh

Thảo thơm con cháu phước lành quy gia…

  20. Khấn ngày giỗ

Cung thỉnh vong linh (Họ tên người chết)

Tạ thế ngày…

Phần mộ kí táng tại…

     Chắp tay vái trước bàn thờ

Nhân ngày húy nhật đến giờ ra đây

     Sông có nước, rừng có cây

Nhớ ngày giỗ tết hương bay ngạt ngào

     Lòng thành lễ mọn thỉnh chào

Tùy theo ngôi thứ thấp cao trong nhà…

    21. Khấn gia tiên tại nhà

     Tam sinh vật phẩm hôm nay

Lòng thành tâm nguyện giãi bày gia tiên

     Cao tằng tổ khảo đôi bên

Cao tằng tổ tỷ dưới trên từng người

     Cô dì tỷ muội kính mời

Thúc bá huynh đệ qua đời đã lâu

     Ở đời có trước có sau

Nay nghe con cháu thỉnh cầu về đây

     Âm dương đoàn tụ sum vầy

Lai lâm hiến hưởng hôm nay một nhà…

22. Khấn thăm mộ (Thanh minh hoặc ngày thường)

    Trước vùng cỏ thắm nước xanh,

Con xin cúi lạy Thần Linh đất này

     Thành Hoàng Bản Thổ nơi đây

Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao

     Giữ lành họa phúc công lao

Có kết có phát nhờ vào Thần quan

     Tôn Thần Long Mạch cao sang

Nhị thập tứ hướng tứ sơn quanh vùng

     Chọn đây an táng mộ phần

Thỏa yên muôn thủa hồng ân còn dài

     Gia ân mãi mãi không phai

Cho chân linh dưỡng cho hài cốt nguyên

     Cho hồn siêu thoát thành Tiên

Nhớ ngày giỗ tết về trên một nhà…

23. Khấn khi sang cát, sửa mộ

     Chắp tay vái trước vong linh

Cùng xin bái lạy thần linh đất này

     Thành hoàng bản thổ nơi đây

Đất lành chim đậu, đức dày tiếng vang

     Tôn thần long mạch cao sang

Nhị thập tứ hướng tứ sơn quanh vùng

     Năm xưa an táng mộ phần

Thân hài cốt đã về âm an nhàn

     Nay xin chỉnh lý mở mang

Sửa sang sạch đẹp khang trang mộ phần

     Cho thân an dưỡng cõi âm

Hiển linh, lầm lỗi dương trần bỏ qua…

  24. Khấn cúng tân gia (nhập trạch)

     Nay con thiết lập linh sàng

Sắm sanh lễ vật, dâng nhang ban thờ

     Từ già lão đến trẻ thơ

Xin cùng nội ngoại tôn thờ Gia tiên

     Nhờ hồng phúc của Tổ tiên

Dựng xây nhà mới vững bền an khang

     Thiết lập hương án thắp nhang

Kê giường, nhóm lửa, cơm vàng tân gia

     Cúi xin các cụ, ông bà

Hương linh nội ngoại cùng là chung vui

     Thần linh Thổ địa xét soi

Xin cho gia quyến nhập nơi an hòa…

25. Khấn đền, điện, miếu thờ Thánh Mẫu

Con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế

Con lạy tứ vị Tôn Ông: Đệ Nhất Thượng Thiên,      

Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Thoái Phủ,

Đệ Tứ Khâm Sai

Con lạy chư vị Chầu Bà Tam Tòa Thánh Mẫu

Con lạy năm dinh quan lớn, mười dinh các quan

Con lạy thập nhị Tiên cô, thập nhị Thánh cậu

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đại Đại Vương

     Nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu

Mang miệng đến tâu, mang đầu vọng bái

     Lễ mọn lòng thành kính vái

Cầu nguyện Thánh Ngài lưu lại hương hoa…

          26. Khấn cầu tự

     Người trần nhục nhãn nan chi

Thân nơi trần tục mệnh tùy Thần Tiên

     Các Ngài giáng thế thiện duyên

Cho con một mọn con hiền nâng niu

     Trai (gái) cưng làm bạn sớm chiều

Bút son thêm số, sổ nhiều thêm trang

     Gia đình, dòng họ đầy tràn

Trong ngoài êm ấm, thiện càng đầy thêm

     Cháu con vui vẻ ngoan hiền

Thêm người thêm của, không quên ơn này

     Sớ trạng cầu tự hôm nay

Xin Thần giáng phúc mưa dày vườn hoa…

       27. Khấn cầu danh

     Kính lạy các vị Thánh thần

Cho con xin được thành tâm tỏ lòng

     Tuổi con nay chẳng trẻ trung

Mà đường sự nghiệp trập trùng, đơn sơ

     Mong ngày danh vọng như mơ

Hết mình phấn đấu đợi chờ gấm hoa…

     28. Khấn trong đám tang

     Ngày nào hơi thở ấm tình

Nay người đã lại về trình tổ tiên

     Dương gian mang nặng ưu phiền

Mong người mới khuất thành tiên an nhàn

     Cầu cho Thổ địa Thần quan

Tôn thần Long mạch Thành hoàng rộng tâm

     Cho thân an dưỡng cõi âm

Hồn về tiên giới muôn phần nở hoa…

     29. Khấn sửa nhà

     Kính lạy Thổ địa Thần tài

Cùng là tiên tổ trên đài cao sang

     Đức dày công lớn Thần quan

Cho con có được chốn vàng vào ra

     Nay quy được lộc phúc nhà

Con xin tu sửa tại gia đôi phần

     Xin Tiên Tổ với thánh thần

Trợ cho thuận lợi muôn phần nở hoa…

 

 

 

            

      30. Khấn cúng động thổ

     Ngày lành tháng tốt hôm nay

Khởi công động thổ đất này tu thân

     Kiến thiết tái lập chung nhân

Nhờ đức Thánh Thần đón nhận toàn gia…

 

    31. Khấn bồi hoàn địa mạch

     Trước đây tinh nhãn mịt mờ

Người trần mắt thịt hồn mơ thế nào
     Bởi vì đào đất, đụng ao
Gây nên chấn động, tại vào vô tâm
     Tổn thương Long Mạch các thần
Mạo phạm thiêng giới, chạm phần thần uy
     Ảnh hưởng khí mạch, thịnh suy

Nay dâng lễ mọn xin thì bỏ qua…

32. Khấn mở cửa hàng, công xưởng

     Thổ thần cai quản nơi đây

Cửa hàng, nhà xưởng đất này xây lên

     Đất lành chim đậu ấm êm

Cúi xin Thần thánh thêm niềm nở nang

     Hôm nay khai xưởng mở hàng

Mời Thần cùng nén hương nhang giao hòa

     Cầu cho tín chủ tiến xa

Thuận buồm xuôi gió, lộc đà tăng lên

     Phát đạt, thịnh vượng, ấm êm

Buôn bán thuận lợi dư thêm phước nhà…

 

 

         33. Khấn cầu duyên

     Con lạy Bà Nguyệt, Ông Tơ

Con lạy Hoàng Bảy, Hoàng Ba, Hoàng Mười

     Tuổi con nay đã cao rồi

Mà không tìm được một người kết duyên

     Tâm tư mang nặng ưu phiền

Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày

     Con còn lầm lỗi chi đây?

Cúi xin Nguyệt Lão từ đây độ trì

     Tơ hồng lưỡng tính xương kỳ

Quế loan cầm sắt yến đi khan thường

     Thiên Tiên Nguyệt Lão rủ thương

Rất công rất chính chẳng vương bên nào

     Có gương ngọc kính soi vào

Tơ hồng giao kết, lẽ nào lẻ loi?

     Trước theo nhận cá rong chơi

Sau là phân định lứa đôi hợp hòa

     Có cây, có quả, có hoa

Mong được duyên đẹp một nhà sống chung

     Trăm ngàn Lậu Đức Tiên ông

Tơ hồng Nguyệt lão rủ lòng xét soi

     Cho con có lứa có đôi

Sống cho trọn vẹn kiếp người phồn hoa…

 

 

 

 

 

 

      34. Khấn đón trẻ sơ sinh

     Hôm nay ngày đẹp tháng lành

Mừng cho gia quyến thêm nhành lộc non

     Thêm người, phúc đức như son

Cầu xin mạnh khoẻ vuông tròn đơm hoa…

              35. Khấn cúng mụ

     Hôm nay cháu 1 (2,3…) tháng (năm) tròn

Cũng như muôn thú đang còn non tơ

     Sinh linh bé bỏng ngây thơ

Lòng thành lễ mọn mong chờ yêu thương

     Trưởng thành vô hạn, vô ương

Thông minh, cường tráng, kính nhường mẹ cha…

     

   36. Khấn hàng ngày tại cửa hàng

     Cửa hàng ngào ngạt hương bay

Chủ quán hiếu mộ khách đầy bốn phương

     Xin quan chiếu độ tuần đường

Phù hộ cho khách bốn phương vào nhà…

               

       37. Khấn giải trừ bệnh tật

      Tổ tiên chứng giám lòng thành

Thánh thần chỉ tội điểm danh từng người

     Con nay bệnh đã lâu rồi

Cũng do lầm lỗi thiếu lời thành tâm

      Hay do kiếp trước vô nhân

Nay xin xá tội muôn phần bỏ qua…
 

Leave a Reply.

  Student-tình yêu là sách vở
  Đêm tâm sự là những tối học bài
  Tâm hồn ta làm rạo rực ngày mai
  Cùng sách vở tới tương lai song bước.

  YÊU THƠ

  Tôi yêu thơ từ thủa thiếu thời
  Để rồi thơ mãi ở bên tôi
  Tình thơ như 1 người tri kỉ
  Không muốn rời xa một kiếp người!


  Tôi yêu thơ hơn cả cuộc đời
  Một điều mơ ước chẳng xa xôi
  Vào thơ tôi thấy mình đã lớn
  Đã biết yêu thương, đã khác rồi.

  Tôi thấy thơ làm đẹp cho đời
  Làm giàu suy nghĩ của riêng tôi
  Như chân trời mới luôn bừng nắng
  Dẫn dắt tôi đi suốt cuộc đời!

  ĐIỂM CHẠM CUỘC ĐỜI
  “Vào thời khắc sinh ra mỗi chúng ta đã thuộc về người khác
  Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không lạc nửa kia
  Vì sẽ đến một ngày có một người giữ lấy tay ta chẳng muốn chia lìa
  Nắm chặt tay ta cùng sẻ chia cuộc sống
  Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay và cùng ta hành động
  Ta mới thật sự hiểu “sum vầy” khơi sức nóng con tim
  Chỉ 1 người thôi mà cứ mãi kiếm tìm
  Cả cuộc đời cứ như chim tìm tổ
  Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa để mở ra cửa sổ
  Để thấy chim trời buông cánh đỗ chùm bông
  Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
  Đừng mang những vết thương bám bụi lòng hôm trước
  Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài như dòng nước
  Đừng cô đơn đừng khóc ướt tình ta
  Có người cùng sẻ chia, hạnh phúc chẳng phai nhòa
  Hoa bừng nở dưới chan hòa tình yêu
  Mãi không xa dù nắng sớm mưa chiều
  Cùng bước đi bên cạnh nhau mặc gió nhiều bụi khắp
  Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
  Giây phút trải lòng, bao nặng nhọc tuôn rơi
  Chúng ta tìm thấy nhau nơi điểm chạm cuộc đời
  Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
  Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương vô hạn
  Bình yên như chiếc lá đâm chồi dù biết cạn hơi sương
  Bên nhau rồi bao hạnh phúc yêu thương
  Một ngày ta dừng lại trên con đường bụi bay
  Có người nắm tay ta trong tình cảm  vơi đầy
  Sẻ chia hạnh phúc, dựng xây yên bình.”