Picture
NGHI THỨC
       CÚNG DƯỜNG
Trầm hương xông ngát điện
Sen nở, Bụt hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sanh lắng nghiệp trần.
Đọc kinh không phải để tu
Đọc kinh là để tâm tư an bình
     Đọc kinh là để huấn mình
Đọc kinh là để tâm linh an nhàn
     Mỗi ngày đọc hết mọi trang
Đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng thảnh thơi
     Tập cho hào khí buông lơi
Mỗi ngày chánh niệm cho đời vui lên

1. Dâng hương

Hương đốt, khói trầm xông bát ngát

Kết thành vạn đóa hóa tường vân

Đệ tử đem lòng muôn thành kính

Cúng dường chư Phật khắp xa gần

Nguyện giới luật chuyên trì nghiêm ngặt

Nguyện công phu thiền định tinh cần

Cho Tuệ giác hiện dần quả báu

Để cõi trần dâng nén hương tâm.

2. Cúng hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Hướng đạo Phật trọn bề

Chóng quay về bờ giác.

3. Kỳ nguyện

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ

Đem đức lành phổ hóa chúng sanh

Chúng con một dạ chí thành

Cúng dường trì tụng hồng danh đức Ngài

Nguyện Tam Bảo ba ngôi khắp ngả

Đức bổn sư từ phụng Thích Ca

Lạc Bang Giáo Chủ Di Đà

Các vì Bồ Tát cùng là thánh Tăng

Hiện ba cõi phương tăng mười hướng

Mong từ bi tiếp độ hương lăng

Cửu huyền thất tổ siêu thăng

Cha mẹ hiện thế phước tăng thọ trường

Khắp chúng sanh lành đường sớm ngõ

Nương đạo tràng thoát chỗ muội mê

Ngưỡng mong oai đức bốn bề

Thập phương thường trụ từ bi chứng lòng.

4. Quán tưởng

Phật, chúng sanh, tánh thường phân tán

Nhiệm màu tương cảm, tâm trọn mang

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân nơi ảnh hiện

Cúi đầu xin pháp nguyện quy y.

5. Tán phật

Đấng pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai đương

Phưởng phất khắp mười phương

Cha lành chung một hướng

Quy y tròn tâm tưởng

Dứt sạch nghiệp vấn vương

Cùng tán thán xưng dương

Ức kiếp trường vương tận.

6. Tán dương Tam Bảo

Xinh tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc Đẩu

Xin quay về nương náu

Bậc thầy của nhân thiên

Giác ngộ nở đài sen

Hào quang rạng muôn miền

Trí tuệ vượt pháp giới

Từ bi thấm dưới trên

Thấy dung nhan Điều ngữ

Ngàn phiền não sạch không

Về tán dương công đức

Chuyên đạo nghiệp vun trồng.

7. Tán thán phật A Di Đà

Chúng thích tử kiền thiền xưng tán

Đức Di Đà vô hạn lợi sanh

Bốn mươi tám nguyện viên thành

Hiện ra tướng tốt sắc thanh tuyệt vời

Kim sắc tướng rạng ngời công đức

Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng

Bạch bào hiển đặng quang thăng

Xoay vần chiếu sáng vi săn năm tòa

Cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại

Sáng trong ngần tứ đại hải dương

Hào quan hóa Phật khôn lường

Hóa chúng Bồ Tát số đương hằng hà

Độ chúng sanh liên hoa chín lá

Nước Bạch Lang là cả Tây Phương

Chí thành thập niệm chiêu chương

Hiện tiền thánh chúng dẫn đường vãng sanh

Nam mô cực lạc Tây thành

Nam mô Đại giới bi danh Phật đà.

8. Trì tụng

Giới luật cao siêu màu nhiệm

Cơ duyên may được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển Tuệ

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.

9. Đọc bài “Khấn lễ chùa”

10. Nương tựa

Đệ tử nương Tam Bảo

Trên con đường học Đạo

Biết Tam Bảo tự tâm

Nay nguyện xin chuyên cần

Làm sáng lòng ngọc bảo

Bụt là thầy chỉ đạo

Bậc tỉnh thức vẹn toàn

Lòng, tướng tốt đoan trang

Trí và bi viên mãn

Pháp là con đường sáng

Dẫn người thoát cõi mê

Đưa cho con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức

Tăng là toàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui

Để tu tập giải thoát

Làm an lạc cuộc đời.

11. Quy nguyện

Nguyện đi theo hơi thở

Luôn nở nụ cười tươi

Nguyện luôn nhìn cuộc đời

Bằng con mắt quán chiếu

Nguyện xin luôn thấu hiểu

Nỗi khổ của muôn loài

Tập từ bi hỷ xả

Cho đời bớt trần ai

Nguyện nếp sống lành mạnh

Cho thân thể kiện khương

Nguyện âu lo rũ bỏ

Tâm trí luôn kiên cường

Nguyện bao dung độ lượng

Cho nhẹ nhõm trần ai

Nguyện ơn sâu đền báo

Mong cứu độ muôn loài

Bụt, Pháp, Tăng minh chứng

Gia hộ cho chúng con

Viên thành mọi nguyện ước

Mong đại nghiệp vuông tròn.12. Hồi hướng

Tụng giới pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Bụt xin chứng nên.

 

Leave a Reply.

  Student-tình yêu là sách vở
  Đêm tâm sự là những tối học bài
  Tâm hồn ta làm rạo rực ngày mai
  Cùng sách vở tới tương lai song bước.

  YÊU THƠ

  Tôi yêu thơ từ thủa thiếu thời
  Để rồi thơ mãi ở bên tôi
  Tình thơ như 1 người tri kỉ
  Không muốn rời xa một kiếp người!


  Tôi yêu thơ hơn cả cuộc đời
  Một điều mơ ước chẳng xa xôi
  Vào thơ tôi thấy mình đã lớn
  Đã biết yêu thương, đã khác rồi.

  Tôi thấy thơ làm đẹp cho đời
  Làm giàu suy nghĩ của riêng tôi
  Như chân trời mới luôn bừng nắng
  Dẫn dắt tôi đi suốt cuộc đời!

  ĐIỂM CHẠM CUỘC ĐỜI
  “Vào thời khắc sinh ra mỗi chúng ta đã thuộc về người khác
  Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không lạc nửa kia
  Vì sẽ đến một ngày có một người giữ lấy tay ta chẳng muốn chia lìa
  Nắm chặt tay ta cùng sẻ chia cuộc sống
  Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay và cùng ta hành động
  Ta mới thật sự hiểu “sum vầy” khơi sức nóng con tim
  Chỉ 1 người thôi mà cứ mãi kiếm tìm
  Cả cuộc đời cứ như chim tìm tổ
  Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa để mở ra cửa sổ
  Để thấy chim trời buông cánh đỗ chùm bông
  Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
  Đừng mang những vết thương bám bụi lòng hôm trước
  Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài như dòng nước
  Đừng cô đơn đừng khóc ướt tình ta
  Có người cùng sẻ chia, hạnh phúc chẳng phai nhòa
  Hoa bừng nở dưới chan hòa tình yêu
  Mãi không xa dù nắng sớm mưa chiều
  Cùng bước đi bên cạnh nhau mặc gió nhiều bụi khắp
  Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
  Giây phút trải lòng, bao nặng nhọc tuôn rơi
  Chúng ta tìm thấy nhau nơi điểm chạm cuộc đời
  Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
  Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương vô hạn
  Bình yên như chiếc lá đâm chồi dù biết cạn hơi sương
  Bên nhau rồi bao hạnh phúc yêu thương
  Một ngày ta dừng lại trên con đường bụi bay
  Có người nắm tay ta trong tình cảm  vơi đầy
  Sẻ chia hạnh phúc, dựng xây yên bình.”